“Tłumaczenie nie jest kopią, lecz aktem twórczym”

José Ortega y Gasset

 

Moim drugim językiem jest język hiszpański, czyli kastylijski. Używam go od dziewiętnastu lat.

Tłumaczę najchętniej z hiszpańskiego na polski. Najchętniej teksty literackie.

Piękna polszczyzna ma dla mnie ogromne znaczenie, dbam o stylistykę, interpunkcję przekładu.

Nieustannie rozwijam znajomość obu języków – dobry tłumacz zawsze odczuwa niedosyt…