„… przeświadczyć się o tym należy, jako tłumaczenie, lubo się zdaje mniej ważną być rzeczą, w istocie jednak jest kunsztem i szacownym, i wielce trudnym, a zatem nie jest pospolitych umysłów pracą…”

Ignacy Krasicki, O tłumaczeniu ksiąg,

w: Pisarze polscy o sztuce przekładu.

 

Tłumaczeniem z języka hiszpańskiego na polski i odwrotnie zajmuję się już od czternastu lat.

Tłumaczę książki.

Jestem tłumaczem przysięgłym.

Uczę języka hiszpańskiego.

Wykonuję redakcję i korektę tekstów w języku polskim.

 

WYKSZTAŁCENIE ITP.

podyplomowe studium edytorstwa na UKSW w Warszawie

studia magisterskie w Katedrze Iberystyki UW w Warszawie

niepełne studia polonistyczne na UW w Warszawie

stypendium naukowe na Uniwersytecie Complutense w Madrycie

staż redakcyjny w wydawnictwie MUZA

uprawnienia tłumacza przysięgłego (od 2004 r.)

kurs pedagogiki Marii Montessori

członkostwo w TEPIS

członkostwo w Stowarzyszeniu Tłumaczy Literatury


DOŚWIADCZENIE

Współpracowałam  z wydawnictwami:

Edycja Świętego Pawła, Rafael, Esprit, AA, inVerso, Wydawnictwo M, Fronda, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S. A.

Wykonuję redakcję językową i korektę tekstów w języku polskim dla pisma Dłonie i Słowo.

Jako tłumacz przysięgły pracowałam dla:

sądów, prokuratury, policji, kancelarii notarialnych, firm prywatnych, agencji tłumaczeń, itp.

Byłam wykładowcą Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW (prowadziłam warsztaty przekładowe).

Pracowałam jako lektorka w:

- Szkole Języków Obcych UW

- Wyższej Szkole Przymierza Rodzin

- prywatnych szkołach językowych.

Byłam też asystentką-tłumaczką w Ambasadzie Kolumbii w Warszawie.